More Information

 • Primary School

‘n Privaat Onafhanklike Remediërende skool (Leerondersteuning)

 • Remediërende terapie word gebasseer op die konsep dat ‘n leerder, na assessering en observasie om sy hindernisse meer intensief te bepaal, ondersteuning ontvang om maksimale akademiese vordering te bewerkstellig.
 • Klein klasgroepe waarborg sukses
 • Daar word op individuele wyse met ‘n unieke en geintegreerde program intervensie beplan.
 • Remediërende terapie fokus op leerondersteuning wat die ontwikkelingsvaardighede aanspreek wat verhinder dat die leerder akademies suksesvol vorder.
 • Daar word van verskeie aktiwiteite en intervensie strategië gebruik gemaak om die maksimum insette te kan lewer.
 • Remediëring word weekliks 1:1 gebied of meermale soos nodig.
 • Terugvoer aan ouers word gegee op gereelde basis.

Waarom is Veritas Akademie uniek?

 • Hier strewe ons na ‘n veilige, gelukkige en stimulerende akademiese omgewing met:
  Musiek – Uitvoerende kuns en skaak as net voorbeelde
 • ‘n Goed beplande kurrikulum wat gebasseer is op die CAPS maar aangepas is vir ondersteunende onderrig
 • Navorsing bewys dat ‘n goed gestruktureerde en gedissiplineerde leeromgewing tot suksesvolle akademie bydrae tesame met positiewe motivering
 • ‘n Gesonde leefstyl met ‘n suikervry omgewing word ondersteun
 • ‘n Leerder georienteerde akademiese program bied ondersteuning aan elke unieke leerder en word met deernis beplan
 • Hier ondersteun ons nie ‘n kompeterende kultuur nie, maar elke individu presteer binne sy eie vermoë
 • Volgehoue navorsing en studie ondersteun die kennis en vaardighede waarmee die Hoof/Eienaar die skool bestuur en die akademie aangebied word
 • Deurlopende ondersteuning aan onderwysers word gebied om die maksimum akademiese insette te waarborg
 • Onderwysers by Veritas Akademie se klassikale bydrae is:
  1. Om leerders mededeelsaam, respekvol, sosiaal aanvaarbaar en deelnemend te ondersteun
  2. Kommunikasievaardighede, konsentrasie vermoëns en luistervaardighede te ondersteun
  3. Elke leerder se sterk punte te ondersoek en daarop te bou
  4. Deuropende ondersteuning vir akademie sukses